Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs

Onderwijsbegeerte in de praktijk

In dit boek worden op basis van vijf thema’s uit de filosofie 22 denkinstrumenten uitgewerkt die leidinggevenden in het onderwijs helpen om hun medewerkers, elkaar en zichzelf te kunnen aansturen en hierop te reflecteren.

De instrumenten kunnen worden ingezet bij onderwerpen als moreel leiderschap, het voeren van complexe gesprekken en zelfreflectie. Dit boek koppelt de instrumenten ook aan vijf typen denkers (leiders): de analytische denker, de creatieve denker, de humane denker, de wezensdenker en de holistische denker. In dit boek zijn interviews verwerkt die gehouden werden met 22 prominente leiders in het onderwijs, onder wie Hugo de Jonge, Henk Oosterling en Erik van ’t Zelfde. 


Leidinggeven is hard werken. Of het nu gaat om een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs, het MBO of het HBO. Dit boek scherpt de geest. Het daagt schoolleiders en ook schoolbestuurders uit. Het biedt een keur aan denkinstrumenten, geschikt voor alle leidinggevenden in het onderwijs. Schoolleiders, lees dit boek!

 

Uit het ‘Woord vooraf’ door Leonard Geluk


Over de auteurs

Jan de Bas

Jan de Bas (1964) is docent filosofie en oprichter en eigenaar van het cursusbureau Filosofiegroep Rotterdam. Hij publiceerde onder andere Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016). 

Ed Verhage

Ed Verhage (1971) werkt als zelfstandig interim-directeur in het basisonderwijs en als adviseur aan leidinggevenden en bestuurders. Hij is oprichter en eigenaar van Sqope Onderwijs, een bureau voor training en advies in het onderwijs.


Over het boek

Recensie NBD Biblion:

Dit is een geweldig boek, geboren vanuit de onderwijspraktijk, verrijkt met en door denken, taal en creativiteit, en omgevormd tot een concrete en praktische handreiking voor leidinggevenden in het onderwijs.

 

De auteurs, de een filosoof, historicus en dichter, en de ander interim-directeur, trainer en adviseur, hebben in een fraai samenspel vijf thema's uit de filosofie tot denkinstrumenten omgevormd. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het leidinggeven in de school, bij professioneel handelen en reflecteren van leidinggevenden (van basisschool tot universiteit).

 

De gereedschappen zijn verbonden aan vijf thema's: zijn, denken, doen, taal en de mens. Hieraan gekoppeld onderscheiden de auteurs vijf typen denkers: de analytische, de creatieve, de humane, de wezens- en de holistische denker. Daarbij zijn de inzichten verwerkt van 22 prominente onderwijsdenkers. Gevoegd bij de (ver)beeldende, toegankelijke teksten en logische opbouw van de hoofdstukken met bijpassende heldere overzichten en illustraties krijgt elke leidinggevende met 'onderwijsbegeerte' met dit boek 'goud in handen'.

 

Het boek is voorzien van een bronnenlijst, een overzicht van websites en van afzonderlijke registers op personen en onderwerpen.

Recensent: Dr. A. Schipper MA

Gegevens boek
Titel: Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs, Onderwijsbegeerte in de praktijk
Auteurs: Jan de Bas & Ed Verhage
Uitgeverij: Garant, Antwerpen - Apeldoorn 2021
Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen  |  Koninginnelaan 96, NL-7315 EB Apeldoorn
www.garant-uitgevers.be  info@garant.be  |  www.garant-uitgevers.nl  info@garant-uitgevers.nl 
Formaat: 190 blz. - 24 cm (paperback)
Prijs: € 24,50
ISBN-nr: ISBN 978-90-441-3761-3 D/2020/5779/24 NUR 840
Omslagontwerp: Danni Elskens | Koloriet
Copyrights: © Jan de Bas, Ed Verhage & Garant-Uitgevers nv

Boek bestellen

Dit boek helpt je als leidinggevende in het onderwijs om op basis van vijf thema's uit de filosofie denkinstrumenten in te zetten, waarmee je medewerkers kunt aansturen. Deze instrumenten ondersteunen je bovendien in het reflecteren op jouw werkwijze in het leidinggeven aan een team.

In Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. Onderwijsbegeerte in de praktijk worden tweeëntwintig denkinstrumenten beschreven die helpen bij het leidinggeven op school. Voorbeelden zijn het werkoverleg (socratisch gesprek), de multitool (creatief denken), de passer (omtrekkende beweging) en het beeldgesprek (leiding geven op afstand). Alle instrumenten zijn ontleend aan de filosofie. Filosofen beschikken immers over een rijk denkrepertoire, waar leidinggevenden uitstekend gebruik van kunnen maken.

De gereedschappen zijn gerelateerd aan vijf thema's: zijn, denken, doen (ethiek), taal en de mens. Deze wijsgerige thema's sluiten aan bij onderwerpen waar leidinggevenden veel mee te maken hebben. De instrumenten zijn praktisch toepasbaar en kunnen worden benut bij onderwerpen als moreel leiderschap, het denken over vrijheid van handelen, het voeren van complexe gesprekken, de maakbaarheid van een team, diversiteit aan denkpatronen en zelfreflectie.

Dit boek beschrijft bovendien vijf typen denkers (leiders): de analytische denker, de creatieve denker, de humane denker, de wezensdenker en de holistische denker. Welk type denker past het meeste bij jou? En hoe kun je hier gebruik van maken? Dit boek biedt handreikingen aan jou als leider om te ontdekken welk type denkgereedschap het beste bij jou past. Welk instrument heeft jouw voorkeur in een specifieke situatie? De gereedschappen zijn gekoppeld aan (combinaties van) de typeringen.

In dit boek zijn interviews verwerkt die gehouden werden met tweeëntwintig prominente leiders in het onderwijs en van organisaties die functioneren in een educatieve setting. Er staan in dit boek tips van onder andere Hugo de Jonge, Henk Oosterling en Erik van 't Zelfde; stuk voor stuk experts in het leidinggeven in het onderwijsveld. Hun good practices met bepaalde gereedschappen worden beschreven. Dat zorgt ervoor dat dit boek een praktisch karakter heeft; je kunt meteen met de teksten in de praktijk aan de slag.

Denkinstrumenten voor leidinggevenden in het onderwijs. Onderwijsbegeerte in de praktijk levert een bijdrage aan het professioneel reflecteren en handelen van leidinggevenden, van basisscholen tot universiteiten.

Om Stephen Covey aan te halen: dit boek kan ervoor zorgen dat je je zaag scherp houdt.

Jan de Bas (1964) is docent filosofie en oprichter en eigenaar van het cursusbureau Filosofiegroep Rotterdam. Hij publiceerde Kan een bloemkool denken? Lessen in filosoferen (2016). Ed Verhage (1971) werkt als zelfstandig interim-directeur in het basisonderwijs en als adviseur aan leidinggevenden en bestuurders. Hij is oprichter en eigenaar van Sqope, een bureau voor training en advies in het onderwijs.